tirsdag, januar 11, 2005

Artikkel i "Forfatteren"

Tidsskriftet ”Forfatteren” nr. 4-04, som tar for seg opptakskravene som de forskjellige forfatterorganisasjonene har når det gjelder nye medlemmer, er kommet på nett.

Til "Forfatteren" nr. 4 skrev jeg en artikkel som dreier seg om akkurat dette:
Hvilke krav stiller organisasjonene til søkere for at de kan tas opp som medlemmer?
Hvordan er det med antallet medlemmer i de forskjellige organisasjonene?
Og er det tilfeldig hvem som blir tatt opp som nye medlemmer eller ikke?
Er det noen som ikke våger å søke om opptak pga opptakskriteriene?

”Er det av sine egne man skal ha det?” begynner på side 12, men hele nummeret er fullt av spennende lesestoff.

Dette nummeret av ”Forfatteren” førte også til en artikkel i Aftenposten, som Olaug Nilssen ble irritert på fordi hun følte seg fremstilt som en som går rundt og sutrer fordi hun ikke får komme inn. Noe hun absolutt ikke gjør.
Olaug er tøff.
Hun bør bli medlem av forfatterforeningen så fort som overhode mulig.
Hører dere det, litterære råd!
fort som overhode mulig, sa jeg!

(Dette er en pdf-fil som er 1,5 GB stor, så det kan ta litt tid å laste den ned. Lag deg en kopp kaffe mens du venter! Ring noen du ikke har snakket med på lenge! Sett på en klesvask!)